۱۳۹۲/۱۲/۱۵

توصیف ابعاد کیهانی با استفاده از مفهوم پیکسل

برای پی بردن به جایگاه ابعاد و اندازه‌های کیهانی، می‌توان این ابعاد را در مقیاس‌های کوچکتر که برای ما شناخته‌شده‌تر باشند، تعریف کرد. برای نمونه، اگر کره‌ی زمین را به اندازه‌ی یک توپ پینگ پنگ انگار کنیم، فاصله‌ی مریخ از ما برابر با درازای یک زمین فوتبال خواهد بود! به همین ترتیب می‌توان از هر مقیاس دیگری نیز استفاده کرد.
همه با مفهوم پیکسل آشنا هستیم. ویکیپدیا این تعریف را برای پیکسل ارائه می‌دهد: "در تصاویر دیجیتالی، پیکسل (Pixel) را کوچکترین جزء ساختاری یک تصویر گویند. پیکسل را بعضاً در مباحث مربوط به گرافیک و تصویر، نقطه نامیده و آن را کوچکترین نقطه تشکیل دهنده تصویر نیز می‌خوانند". [١حال اگر قطر کره‌ی ماه را برابر با پهنای یک پیکسل بر روی صفحه نمایشگر خود انگار کنیم، می‌توانیم منظومه‌ی خورشیدی خود را با مقیاس بسیار مناسب مانندسازی کنیم. این ایده‌ای بود که به فکر یک هنرمند جلوه‌های رایانه‌ای بنام Josh Worth رسید و به کمک آن توانست ابعاد کیهانی را برای دختر ۵ ساله‌ی خود به شکلی‌ که آن را درک کند به تصویر کشد. [٢]

پی‌‌نوشت‌ها:
[١] اگر به صفحه‌ی نمایشگر خود از نزدیک نگاه کنید، شاید به زحمت بتوانید پیکسل‌ها را نگاره کنید!
[٢] البته با این مقیاس ناچیز هم نیاز به یک صفحه‌ی نمایشگر بسیار دراز دارید تا بتوانید تمام سیارات منظومه‌ی ‌خورشیدی را یکجا و همه با هم ببینید. ولی‌ نوارنورد (Scrollbar) پنجره‌ی ویندوز این مشکل را برای ما برطرف می‌کند.