۱۳۹۰/۰۷/۱۴

دریاچه پارس

بر روی کره‌ی ماه، تعداد بی‌شماری دهانه‌ی برخوردی وجود دارد که تنها بیش از ۳۰۰,۰۰۰ عدد از این دهانه‌ها، قطری بالای یک کیلومتر دارند. برای نامگذاری بسیاری از این دهانه‌ها، از اسامی شخصیت‌های معتبر علمی، فرهنگی، سیاسی و یا تاریخی استفاده می‌شود. در واقع، استفاده از نام مشاهیر برای نامگذاری عوارض سطحی ماه را می‌توان به نوعی ارج نهادن بر این افراد به حساب آورد. از میان مشاهیر ایران زمین نیز در این نامگذاری‌ها استفاده شده است. برای نمونه، یکی از دهانه‌های برخوردی بر روی ماه به نام "ابن‌ سینا" و یا دیگری "بیرونی" نامگذاری شده است. به تازگی، نامگذاری دهانه‌های برخوردی سیاره‌ی تیر نیز آغاز شده است و یکی از این دهانه‌ها به نام "فردوسی" نامگذاری شده است.

الغرض، چندی پیش که بدنبال مطلبی در ارتباط با مطالعات شخصی خود می‌گشتم، با دو اسم جالب برخورد کردم.

ابتدا این نکته رو بیان کنم که در کانادا درست مانند سطح کره‌ی ماه که با دهانه‌ها‌ی برخوردی بی‌شماری پوشیده شده است، مقدار قابل توجهی دریاچه و آبگیر و برکه وجود دارد. چیزی در حدود سه میلیون دریاچه در سراسر کانادا شناساییشده است که می‌توانید اسامی بسیاری از آنها را در اینجا مطالعه کنید. این تعداد را مقایسه کنید با تعداد اندک دریاچه‌هایی که ما در ایران داریم از جمله دریاچه ارومیه، جازموریان، هامون، بختگان، مهارلو، نمک، پریشان و ... که بسیاری از آنها یا خشک شده‌، مانند دریاچه بختگان، دریاچه پریشان و دریاچه نمک و چندی دیگر نیز در حال از نفس افتادن می‌باشند، مانند دریاچه ارومیه.

برای باقی این سه میلیون دریاچه نیز باید تا می‌توان اسم پیدا کرد که این کار به عهده‌ی سرویس هیدروگرافیک کانادا (Canadian Hydrographic Service) می‌باشد. از بین نام‌هایی که انتخاب می‌شود، همانند کره‌ی ماه، در بسیاری از موارد، اسامی افراد و یا حتا نام مکان‌های دیگر نیز به چشم می‌خورد.

گاهی از کلماتی که از زبان‌‌های بومی کانادا گرفته شده است، نیز استفاده می‌شود. برای مثال، اسم یکی از این دریاچه‌ها Pekwachnamaykoskwaskwaypinwanik می‌باشد، که از زبان Cree گرفته شده است و معنای آن: "جایی که می‌توان با قلاب ماهیگیری قزل آلای وحشی شکار کرد" می‌یاشد!

برای نامگذاری یکی دیگر از این دریاچه‌ها هم از نام Persian Lake استفاده شده است!!!