۱۳۹۰/۰۹/۲۴

خلیج پارس سبزگون

برای دیدن نسخه بزرگتر این تصویر بر روی آن کلیک کنید
در اوایل دسامبر ۲۰۱۱، رنگ‌های مختلفی از قهوه‌ای مایل به زرد تا سبز طاووسی، خلیج پارس را دربرگرفتند. ​تصویربردار ​اسپکترورادیومتر با دقت متوسط  (MODIS) ماهواره‌ی آکوا (Aqua)-ی سازمان ناسا، این تصویر در رنگ طبیعی را از خلیج پارس در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۱ برداشت کرده است.

عوامل متعددی را می‌تواند برای توجیه رنگ سبز به حساب آورد. یکی از این عوامل می‌تواند فیتوپلانکتون‌های کوچکی (ارگانیسم‌های گیاه‌سان دریایی) که در آب زندگی می‌کنند، باشد. محتوای کلروفیل فیتوپلانکتون‌ها اغلب در تصاویر ماهواره‌ای (با رنگ طبیعی) به رنگ سبز روشن یا آبی دیده می‌شود و یه همین علت، فیتوپلانکتون‌ها ممکن است در این تصاویر حضور داشته باشند. اما این پدیده تنها دو روز پس از طوفان گرد و غباری که سوریه و عراق را در نوردید رخ داد. این بادهای حامل گرد و غبار، به احتمال زیاد عامل ایجاد امواجی شدند که بستر دریا را در این منطقه مشوش کرده و باعث تعلیق رسوبات در آب دریا شده است. رسوبات مقدار نوری که از آب دریا به بیرون انعکاس داده می‌شود را افزایش می‌دهد و نیز ممکن است باعث افزایش سبزینه‌ی کلروفیل و پلانکتوهای موجود در آب دریا شود.