۱۳۹۲/۱۲/۰۲

برخورد کهکشان‌ها

تکامل مغز بشر امروزی به اندازه‌ایست که می‌تواند عظمت برخورد دو کهکشان را با تمام جزئیاتش درک کرده و آنرا شبیه‌سازی کند. این تصویر نمونه‌ای از یک شبیه‌سازی‌ رایانه‌ای می‌یاشد که نشان می‌دهد دو کهکشان نوپا از میان نخستین کهکشان‌هایی که در جهان بوجود آمدند احتمالا چگونه با یکدیگر برخورد کردند. از طریق این هم‌خواری دوطرفه بیشتر کهکشهان‌های بزرگ امروزی (مانند کهکشانی که ما در آن حضور داریم) میلیاردها سال پیش شکل گرفتند.

ستاره‌شناس آمریکایی Phil Plait بیشتر در مورد این فرآیند توضیح می‌دهد، با اینکه خود اقرار می‌کند که کلمات به سختی می‌توانند این پدیده را توصیف کنند:http://slate.me/1mbcBdJ

توضیحات مربوط به تصویر: http://bit.ly/1ecNL6Y