۱۳۹۲/۱۲/۲۶

مشاهده مستقیم امواج گرانشی بجای مانده از انفجار بزرگ

تلسکوپ BICEP واقع در قطب جنوب
تصویر متعلق به: مرکز تحقیقاتی 
علوم اخترفیزیک در دانشگاه هاروارد 
یک خبر بسیار مهم همین الان بر روی خروجی خبرگزاری‌های مهم جهان قرار گرفت: اولین مدرک مستقیم در ارتباط با تورم کیهانی و وجود امواج گرانشی بدست آمد.

امروز دانشمندان یک مرکز تحقیقاتی‌ در قطب جنوب اعلام کردند که برای اولین بار موفق به شناسایی شواهد کافی‌ در اثبات نظریه "تورم کیهانی" شدند که به کمک رصد مستقیم "امواج گرانشی" امکان‌پذیر شد." محققان این مرکز پژوهشی با بررسی داده‌های مربوط به "تابش زمینه‌ی کیهانی" موفق به شناسایی یک الگوی منحصر به فرد بر روی این تابش کیهانی بسیار کم‌سو که از انفجار بزرگ بجای مانده‌ است، شدند.

" همانند امواجی که بر روی آب ایجاد شده و انرژی را از میان آب از مکانی به مکان دیگر منتقل می‌کنند، امواج گرانشی نیز انرژی را در کیهان جابجا می‌کنند. امکان وجود چنین امواجی را اولین بار انیشتین در نظریه نسبیت خود مطرح کرد.

اهمیت این خبر از آن جایی است که کمک بسیار بالایی‌ به توضیح نظریه‌ی پیدایش جهان خواهد کرد. آلبرت انیشتین در نظریه نسبیت خود امواج گرانشی را پیش‌بینی‌ کرده بود ولی‌ تاکنون شواهدی که بشکل مستقیم باعث اثبات این فرضیه شود به دست نیامده بود. تورم کیهانی، انبساط تصاعدی کائنات می‌باشد که تنها چند ثانیه پس از انفجار بزرگ (بیگ‌بنگ) رخ داد.

به نوشته‌ی سایت بی‌بی‌سی، "این کشف که یکی از مهمترین کشفیات اخترشناسی و فیزیک ارزیابی می‌شود به دانشمندان امکان می‌دهد که برای اولین بار پژواک انفجار بزرگ، یعنی هنگامی که کائنات از نیستی به هستی آمد را پس از ۱۳/۸۲ میلیارد سال بشنوند."

این کشف به ما این امکان را می‌دهد که پاسخی بهتر به برخی از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین پرسش‌های پیش روی خود دهیم، از جمله آنکه چرا و چگونه این جهان بوجود آمد!

البته، این یافته اولین مدرک بدست آمده از امواج گرانشی نمی‌باشد. شواهد "غیر مستقیم" دیگری که برای اولین بار توسط Russell Hulse و Joseph Taylor ارائه شد، وجود امواج گرانشی را عامل تنگ‌تر شدن مدار یک تپ اختر دوتایی معرفی کرد. این کشف برای آنها جایزه‌ی نوبل سال ۱۳۷۲ را به ارمغان آورد. به همین علت، بسیاری از کارشناسان کشف "مستقیم" امواج گرانشی را در کنار اثبات نظریه‌ی تورم کیهانی، برای محققان دخیل در این مطالعه شایسته دریافت جایزه‌ی نوبل فیزیک می‌دانند.

باید توجه داشت که این یافته‌ی محققان هنوز بررسی کارشناسی و علمی (Peer-review) نشده است. همچنین، این نتایج باید به کمک دیگر روش‌ها تأیید شود. به عنوان مثال، داده‌های تلسکوپ فضایی پلانک باید قادر به تایید این نتایج با فرض معتبر بودن آنها باشد. با این حال به احتمال بسیار زیاد این یافته تایید علمی خواهد شد.

منابع: