۱۳۹۰/۰۱/۱۱

مکاتبات با ناسا در زمینه حذف نام خلیج ع.ر.ب.ی از نقشه‌های این سازمان

در روزهای پایانی ماه مارس سال ۲۰۱۱ و به هنگام کار بر روی نقشه‌های Terra و مرود نقشه‌های دورسنجی خاورمیانه که از طرف «رصدخانه زمین» که یک درگاه انتشاراتی متعلق به سازمان ناسا است، متوجه استفاده از نام خلیج عـ... در نقشه‌های این سازمان شدم. این در حالی بود که در گذشته نیز و به هنگام مرور تصاویر ماهواره‌ای این سازمان، به مورد مشابهی برخورد نکرده بودم و همیشه از نام صحیح و شناخته شده این آبراه بین‌المللی در تمام تصاویر ثبت شده استفاده شده بود. با این تصور که امکان بروز موارد مشابه نیز در آینده وجود داشته باشد و به نوعی این باور ایجاد شود که استفاده از یک نام جعلی می‌تواند جای خود را در نقشه‌های سازمان به راحتی باز کند، تصمیم به بررسی این موضوع گرفتم. در حین مکاتبات خود، در ابتدا به نوعی با این اعتراض من مخالف شد. اما در ادامه و با اصرار و توضیحات منطقی که ارائه دادم، موفق شدم تا نظر این سازمان را بر ممانعت از استفاده از یک نام جعلی درکنار نام خلیج فارس جلب کنم. در ادامه کل این داستان و شرح کامل مکاتبات خود را با درگاه رصدخانه زمین آورده‌ام. - کیان

NASA's Earth Observatory website recently has posted an article on "Arabian Sand Storm". Well, the article is highly interesting, depicting a huge fast-moving sand storm partially covering parts of the Arabian Peninsula, Persian Gulf, and the Iranian plateau.

Over the map, partly showing the Persian Gulf, a nonexistent name was shown parenthetically (here is an screenshot I saved). It was totally unclear to me as what was going on inside the Earth Observatory and how come they had made such a sudden change in their naming conventions. You you can recall, this had once happened with the "National Geographic", and now this time is was NASA who had distress its credibility. Such an incident had never been happened before among the previous articles illustrating the water body internationally known as the "Persian Gulf". [1][2][3]

According to the UN resolution, the name of the water body between the Iranian plateau and the Arabian peninsula is "Persian Gulf". Even though it has not found any acceptance outside the Arab community and is not recognised by the UN or any other international organizations, if there is any water body referred to as the "A-r-a-b-i-a-n Gulf", it should probably be the "Red Sea" (see this)

I have played my part by sending out an email explaining the situation for them, but one email changes nothing for sure. We need everyone to forward them an email making them purge the controversy.

۱۳۹۰/۰۱/۱۰

شفق بر فراز نروژ

در اوائل این ماه، یکی از بزرگترین شفقهای قطبی در طول چند سال گذشته جلوه‌ پرشکوه خود را بر فراز سرزمین‌های شمالی همجوار بین دو کشور روسیه و نروژ در معرض نمایش گذاشت. در فیلم گاه‌گذری (Time-Lapse) که توسط Terje Sorgjerd تهیه شده است، شفق‌های قطبی به زیبایی بر فراز مناطق پوشیده از برف، درختان، ابرها، کوه‌ها، و دریاچه‌های اطراف شهر کرکنس نروژ به جریان درآمدند. بسیاری از این شفق‌ها به رنگ سبز دیده می‌شوند که دلیل آن برخورد ذرات پر انرژی بادهای خورشیدی به لایه‌های فوقانی جو زمین می‌باشد. در طی این فرآیند، مولکول‌های اکسیژن موجود در جو به پیشواز الکترون‌های سرگردان می‌روند و این پدیده باعث درخشش مولکول‌های اکسیژن در آسمان می‌شود. رنگ‌های قابل توجه دیگری نیز که گهگاه دیده می‌شوند، ناشی از برانگیخته شدن اتم‌های نیتروژن طی فرآیندی مشابه می‌باشد. در سکانس‌های بعدی، ماه و ستارگان نیز در حال بالا آمدن هستند که با توجه به اینکه انتظار می‌رود خورشید در طی سال‌های آینده فعال‌تر شود، فرصت دیدن چنین شفق‌های تماشایی، حتی از مناطقی نزدیک‌تر به مدارهای میانی‌تر بیشتر خواهد بود.