۱۳۹۲/۱۱/۱۴

درک مقیاس در کائنات

ما انسان‌ها روز به روز در حال درک بهتری از جهان خود هستیم و به این واقعیت پی برده‌ایم که جهان در مقیاس‌های گوناگون بسیار متفاوت می‌باشد. به عنوان مثال، احتمالا آنچه که از دید ما یک تکه کاغذ بسیار صاف می‌باشد، از دید یک میکروب، دشتی از ناهمواری‌ها و پستی و بلندی‌ها می‌باشد که چه بسا درک عظمت آن برایش سخت می‌باشد و در ته اعماق دره‌های این دشت، تخته سنگ‌های بزرگی قرار دارد که ما به آن‌ها سلول گفته و تنها به کمک میکروسکوپ‌های قوی قادر به درک آن‌ها می‌باشیم. برای ما انسان‌ها، جهان هستی‌ همچنان در بسیاری از ابعاد کشف نشده باقی‌ مانده است. برای مثال، اینکه چه بر سر ریز‌ترین قطرات آبی که مانند بخار به هنگام عطسه کردن از دهان ما خارج می‌شود، می‌آید، موضوع بسیار جالبی‌ است که بسیاری بر روی آن در حال پژوهش می‌باشند و احتمالا درک آن برای جلوگیری از گسترش بیماری‌ها مفید خواهد بود. در همین حال، موضوع شماره یک علم کیهان شناسی‌ که پژوهشگران بسیاری را به تحقیق بر روی خود مشغول ساخته، علت و چگونگی‌ انبساط جهان می‌باشد و اینکه ما از کجا آماده و به کجا می‌رویم. 

حال برای کمک به درک بهتر از مقیاس در جهان آفرینش، بکمک این پیوند، شما می‌توانید به صفحه‌ای بروید که در آنجا به کمک یک پویانمایی بسیار جالب، دیدی متفاوت از ابعادی را که برای ما انسان‌ها شناخته شده و یا ناشناخته باقی مانده است، به دست خواهد داد. با حرکت دادن نوار ابزار زیر آن می‌توانید تنوع ابعاد را در این جهان بررسی کنید و با تلیک بر روی اشکال آن می‌توانید اطلاعات بیشتری از هر کدام را کسب کنید.