۱۳۹۲/۱۱/۱۷

سیاراتی به شکل دونات

تلاش می‌کنیم تا هر از چندگاهی تئوری‌های عجیب اما جالبی که در گوشه و کنار جهان توسط بعضی از محققان ارائه می‌شوند را اینجا معرفی کنیم. با اینکه بسیاری از این فرضیات دور از ذهن و گا‌هن به تخیل می‌مانند، ولی شنیدن آن‌ها هیچگاه خالی از لطف نیست چراکه معتقدم در خلال افکار و اندیشه‌های ناب هست که گاهی واقعیات دور از ذهن آشکار می‌شوند. نمونه‌ای از این تئوری‌های عجیب توسط یک فیزیکدان برجسته بنام Anders Sandberg ارائه شده است: طبق قوانین فیزیک، سیاراتی به شکل دونات می‌توانند وجود داشته باشند، اما احتمال شکل گیری چنین سیاراتی بسیار غیرممکن می‌باشد. سندبرگ ضمن اثبات این فرضیه در بیان خصوصیات سیاراتی از این دست، توضیح می‌دهد که در چنین سیاراتی شبانه روز بسیار کوتاه، خط استوای بیرونی خشک، هوا در مناطق قطبی همواره گرگ و میش، اقمار احتمالی در مدارهای بسیار نا‌متقارن، و جاذبه و فصول در سطح آن‌ها کاملا گوناگون می‌باشد.
 
توضیحات کامل تر به همراه نحوه اثبات علمی پیداش چنین سیاراتی را در اینجا مطالعه کنید.