۱۳۹۲/۱۱/۱۸

تصویر ماهواره‌ای - شمال ایران

سواحل شمالی ایران - ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
تصویر ماهواره‌ای که دیروز از سواحل شمالی کشور تهیه شده است، نشان می‌دهد که سواحل غربی و مرکزی خزر به ویژه کلاچای و تنکابن یکدست سفیدپوش شده‌اند. همچنین تصویر، تعدادی از سدهای اطراف تهران را نشان می‌دهد که می‌توان بحران کم آبی مخازن این سد‌ها را تا حدودی مشاهده کرد. با توجه به بارش‌های اخیر و پوشش برف موجود بر روی البرز، مقداری از این کم آبی جبران خواهد شد.