۱۴۰۰/۰۵/۱۹

۵ برداشت آزاد از گزارش جدید هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی

گزارشی که دیروز توسط هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC) منتشر شد نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی در هر منطقه‌ای از جهان تأثیراتی را بر جای گذاشته است. تغییراتی که ما در حال تجربه آن هستیم در طول هزاران سال گذشته بی‌سابقه است و با گرم‌تر شدن زمین تشدید خواهند شد. در حالی که برخی از تغییرات برگشت‌ناپذیر هستند، هیئت تأکید می‌کند که کاهش شدید و مداوم انتشار دی‌اکسید‌کربن و سایر گازهای_گلخانه‌ای، تغییرات اقلیمی را محدود خواهد کرد. این هیئت در بیانیه مطبوعاتی خود اعلام کرد که «بدون کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، گرمایش هوا تا نزدیک به ۱/۵ درجه سانتیگراد یا حتی ۲ درجه به زودی فرا خواهد رسید». دبیرکل سازمان ملل متحد دیروز گفت که این گزارش «اعلام خطر قرمز برای بشریت» است و از همه کشورها، به ویژه گروه ۲۰ و سایر تولیدکنندگان عمده نفت خواست که به ائتلاف برآیند-صفر گازهای گلخانه‌ای بپیوندند و به تعهدات خود با مشارکت فعال و سیاست‌گذاری محکم و تعیین کننده در اجلاس آتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP26) که در نوامبر امسال در گلاسکو برگزار خواهد شد اعتبار ببخشند.