۱۳۹۳/۰۶/۱۳

مدیریت منابع آب

شرایط غیر طبیعی جریانات جوی ناشی از تغییرات اقلیمی در سرتاسر دنیا، در حال تغییر اقلیم بیشتر مناطق کره زمین از "نیمه خشک" به "خشک" می‌باشد. اثرات این گونه تغییرات را می‌توان در بسیاری از مناطق زمین و به ویژه در آسیا، آفریقا، و آمریکا مشاهده کرد. در ایران برای نمونه، هماکنون نه تنها سطح آب در مخازن سدهای کشور به مرز بحرانی و کم‌آبی بی‌سابقه رسیده است، که سفره‌های زیر زمینی‌ و حتا رودخانه‌هایی که زمانی‌ از پرآب‌ترین رودخانه‌های کشور بودند (مانند رود ارس) نیز در وضعیت بسیار بحرانی قرار گرفته‌اند. این وضعیت مختص ایران نیست. گزارش‌های تهیه شده توسط "اداره ملی‌ اقیانوسی و جوی" ایالات متحده نیز حکایت از آن دارد که سطح آب در مخزن بسیاری از سدهای ایالت‌های غربی آمریکا به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش پیدا کرده است. برای نمونه، بحران خشکسالی که حوزه آبریز کُلُرادو را از چند سال پیش تحت تاثیر قرار داده است، باعث شده تا سطح آب در بسیاری از مخازن سدهای قرار گرفته در این حوزه به پایین‌ترین سطح از زمان تاسیس این مخازن برسد. برای نمونه، در مناطق غربی آمریکا، مجموع بارش ۳-ساله به کمترین میزان خود از سال ۱۸۹۵ رسیده است. در این میان و از آنجایی که خشکسالی‌های چند سال اخیر در جهان، وضعیت را سال به سال بحرانی‌تر می‌کند، مدیریت منابع آب در بسیاری از کشور‌ها به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی‌ از موضوعاتی می‌باشد که جایگاه ویژه‌ای در مباحث مربوط به سیاست‌گذاری دولت‌ها در بسیاری از زمینه‌ها پیدا کرده است. بسیاری از کشور‌ها، چه در ارتباط با حوزه‌هایی که تمامن در خاک کشور خود و چه در ارتباط با حوزه‌هایی که بین دو یا چند کشور همسایه قرار گرفته است، در حال تنظیم و آماده‌سازی تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی می‌باشند که امنیت منابع آب برای ساکنان مناطق تحت تاثیر را تضمین می‌کند.