۱۳۹۳/۰۲/۰۲

روز زمین

امروز روز زمین هست. به همین مناسبت، این ویدئو را که نزدیک به دو سال پیش و البته به یاد بازماندگان زلزله‌ی ورزقان و حادثه مدرسه شین‌آباد تهیه شده بود را با شما قسمت می‌کنیم. البته این بار بیشتر هدف، توجه به خود زمین، این یگانه سیاره و پناهگاه ما انسان‌ها هست که با دستان خود در حال ویران کردن آن هستیم؛ با دشمنی‌ها و جنگ‌افروزی‌ها. در بطن چنین رفتارهایی هدفی جز پیشی گرفتن از یکدیگر در غارت و استثمار هرچه بیشتر سرمایه‌های طبیعی نداریم.