۱۳۹۲/۰۲/۲۵

برخورد کهکشان‌ها، از مشاهده تا شبیه‌سازی


زمانی که دو کهکشان با هم برخورد می کنند، چه اتفاقی می افتد؟ اگر چه ممکن است این برخورد بیش از یک میلیارد سال ادامه داشته باشد، چنین تصادم‌های عظیمی کاملن در کائنات رایج می‌باشد. با این حال، از آنجایی که بیشتر فضای داخلی کهکشان‌ها خالی می‌باشد، احتمال برخورد ستاره‌های دو کهکشان با یکدیگر بسیار اندک می‌باشد. در واقع آنچه که یکی و یا هر دو کهکشان را دستخوش تغییرات گسترده کرده و یا به نابودی یکی از آندو می‌کشاند، گرانش هر یک از کهکشان ها می‌باشد که این پدیده حتا می‌تواند منجر به ترکیب دو کهکشان و شکل‌گیری یک کهکشان بزرگتر شود. در حین برخورد، ابرهای گازی و گرد و غبار دو کهکشان با هم برخورد کرده و باعث شکل‌گیری موجی از ستارگان نوزاده می‌شود که حتی در طول فرایند تعامل دو کهکشان نیز تکامل می‌یابند. در پویانمایی زیر، یک شبیه‌سازی رایانه‌ای از برخورد دو کهکشان مارپیچی بزرگ نمایش داده شده است که در میان تصاویر متحرک شبیه سازی شده، مشاهدات واقعی صورت گرفته توسط تلسکوپ فضایی هابل نیز (برای مقایسه) نمایش داده می‌شود. کهکشان خود ما، راه شیری، در طول حیاتش تا اکنون چندین کهکشان کوچکتر را به خود جذب کرده است و پیش‌بینی شده است که در چند میلیارد سال آینده با همسایه بزرگترمان، کهکشان آندرومدا، ترکیب شود.

پویانمایی توسط Frank Summers از موسسه Space Telescope Science
شبیه سازی رایانه ای توسط Chris Mihos از دانشگاه Case Western Reserve و Lars Hernquist از دانشگاه هاروارد