۱۳۸۶/۰۱/۲۷

عکس هایی از آذرخش در آسمان شیراز - ۱۳۸۶/۱/۲۵

برای مشاهده نسخه بزرگتر تصاویر زیر بر روی آنها کلیک کنید.