۱۳۹۳/۰۱/۰۴

سخنی با خوانندگان

توضیحات شبکه هوا وفضا بر روی برگه فیسبوک شبکه در ارتباط با نوشتار «تجلی‌ نجوم در اشعار فردوسی» و یا نوشتارهای مشابه که پیشتر به معرفی مفاهیم کیهانی در ادبیات و اشعار بجای مانده از بزرگان ایران زمین پرداخته‌اند. 
اگر نوشتاری در این برگه در این باره منتشر می‌شود، هدف آن تنها رساندن پیام این بزرگان به گوش شما بزرگواران است و اینکه بدانیم تاریخ ما سرشار از دانشمندان و حکیمانی بوده است که بهنگام حیات، بالاترین دست‌ها را در دانش زمانه‌ی خود داشته‌اند.
هدف و پیام خود این برگه نیز جز این نیست که تلاش دارد تا اخبار مهم‌ترین و تازه‌ترین کشفیات کیهانی را به گوش شما برساند. منظور از نوشته‌هایی که در این برگه در ارتباط با تجلی مفاهیم کیهانی در سخن شاعران بزرگ ایران زمین انتشار می‌یابد، به ترتیب، ستایش آثار این بزرگان، استفاده از این آثار به عنوان بهانه‌ای در جهت شناساندن پدیدههای کیهانی، و در آخر تشویق شما به کسب شناخت هرچه بالاتر در این زمینه‌ی علمی می‌باشد.
امیدوارم که همواره انتشار این گونه نوشته‌ها در اینجا، باعث پشت‌گرمی شما بزرگواران و نه بوجود آمدن حس غرور و خودبرتربینی شود. چراکه استفاده از مطالعات تاریخی برای فخرفروشی و برتری‌طلبی، از ناگوارترین کاربردهای چنین مطالعاتی است. بخصوص در جوامعی که احساس افتخار و برتری، ناگوارترین فجایع بشری را رقم زده است. پسندیده‌ترین نوع مطالعات تاریخی آنست که بتواند دردی از دردهای انسان امروزی را التیام ببخشد.