۱۳۸۹/۱۲/۲۰

ثبت فوران یکی از تاج های خورشیدی توسط رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا (SDO)

 یکی از دیدنی ترین مناظر خورشیدی فوران تاج های آن است. دو هفته پیش، رصدخانه دینامیک در حال چرخش به دور خورشید فضایی ناسا (Solar Dynamic Observatory - SDO) از فوران یکی از بزرگ ترین تاجهای خورشیدی تصویربرداری کرد. این فیلم، ۹۰ دقیقه از این انفجار نمایشی را در طیف فرابنفش پوشش می دهد که در آن در هر ۲۴ ثانیه یک قاب (Frame) جدید ثبت شده است. مقیاس این فوران عظیم است – کل زمین را به راحتی می توان در زیر پرده ای از جریان گازهای داغ آن جای داد. تاج های خورشیدی کانالیزه می شوند و در برخی موارد توسط میدان مغناطیسی خورشید در بالای سطح خورشید معلق نگه داشته می شوند. تاج های نامرئی به طور معمول حدود یک ماه طول می کشند، و ممکن است بشکل توده های فورانی از تاج های خورشیدی (Coronal Mass Ejection - CME) انتشار یابند که گازهای داغ را در کل منظومه شمسی پخش خواهند کرد. مکانیسم ایجاد انرژی لازم برای تولید تاج های خورشیدی هنوزه از موضوعات تحقیقاتی دانشمندان است. همینطور که خورشید به سوی بیشینه فعالیت های خود در طی چند سال آینده پیشرفت می کند، فعالیت های خورشیدی مانند تاج های فورانی بشکل رایجتری مشاهده خواهند شد.

(پیشنهاد می کنم که این فیلم را با کیفیت  HD - 1080p تماشا کنید)