۱۳۹۳/۰۲/۰۲

روز زمین

امروز روز زمین هست. به همین دلیل، بی مناسبت ندیدم که این ویدئو را که نزدیک به دو سال پیش و البته به یاد بازماندگان زلزله‌ی ورزقان و حادثه مدرسه شین‌آباد تهیه کرده بودم رو اینجا با شما قسمت کنم. البته این بار بیشتر هدفی که در نظر دارم، توجه به خود زمین، این یگانه سیاره و پناهگاه ما انسان‌ها هست که با دستان خود در حال ویران ساختن آن هستیم ... با دشمنی‌ها و جنگ‌افروزی‌ها که در بطن چنین رفتارهایی هدفی جز پیشی گرفتن از یکدیگر در غارت و استثمار هرچه بیشتر سرمایه‌های طبیعی نداریم ...